Buurtvereniging Kloosterveen

Agenda

Jaarvergadering.

Donderdag 9 februari  hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering, waar we als bestuur ons moeten verantwoorden ten overstaan van de leden.

Traditioneel hebben we deze vergadering in de kantine van  de ijsvereniging Kloosterveen.

Agenda
1. Opening om 20.00 uur
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen jaarvergadering
4. Jaarverslag secretaresse
5. Jaarverslag penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Bestuursverkiezing
Gerty Waalkens-Leeuwerik (voorzitter) is na 10 jaar aftredend bestuurslid en niet beschikbaar voor een volgende periode

Gerben Gortemaker en Marijke van Spengen hebben zich kandidaat gesteld voor de vacatures in het bestuur

9 W.V.V.T.T.K oa
10. Rondvraag
11. Sluiting van de vergadering.

Na het huishoudelijke gedeelte van de avond hebben we een inleiding van de Asser historische vereniging. Dit is een introductie van het bezoek, stadswandeling en dergelijke later in 2023

Sluiting van de avond 22.00 uur.